# -_دوتـایــــی

نگاه

نگاهت همچو گرمای جنوب است            لبانت همچو خرمای جنوب است اگر مرهم  بخواهی  از رخ  یار            طبیبی همچو اوبای جنوب است                ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید